Napędy BLDC

Napędy BLDC produkcji ZD-MOTOR serii ZxBLD dostępne są w zakresie mocy od 25W do 200W. Silniki te produkowane są w czterech wielkościach mechanicznych i mogą być bezpośrednio sprzęgnięte z przekładnią mechaniczną.

Napędy BLDC serii ZxBLD produkowane przez ZD-MOTOR spełniają wymagania Dyrektywy Niskonapięciowej 2014/35/EU (Low Voltage Directive - LVD) i posiadają znak CE dopuszczający do obrotu na rynku Unii Europejskiej.

Silniki ZxBLD to klasyczna konstrukcja silnika prądu stałego z elektroniczną komutacją. Napęd ten znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie znaczenie ma korzystna charakterystyka momentowa. Silniki o tej konstrukcji są szeroko stosowane w automatyce przemysłowej ze względu na wyższy zakres prędkości z stałym momentem obrotowym w porównaniu do silników prądu stałego z komutacją mechaniczną.

W konstrukcji silnika ZxBLD stosuje się magnes trwały jako wirnik zewnętrzny. Do śledzenia pozycji wirnika wykorzystuje się trzy fazy cewek napędowych i wyspecjalizowany czujnik (czujnik Halla na każdym uzwojeniu). Czujnik wysyła sygnały referencyjne do zewnętrznego elektronicznego sterownika. Sterownik z kolei aktywuje cewki w uporządkowany sposób - jedna faza po drugiej. Dzięki temu uzyskujemy możliwość bardzo dokładnego sterowania silnikiem ZxBLD.  Główną różnicą w porównaniu do silnika prądu z komutacją mechaniczną jest brak właśnie komutatora oraz szczotek. Dlatego gabaryty zewnętrzne silnika ZxBLD są znacząco mniejsze od gabarytów silnika DC szczotkowego.

loading...
Oznaczenie kodowe

Specyfika techniczna

 

 

Motoreduktory z silnikiem BLDC o mocy 60W
1 / 2